Profilaktyka agresji i przemocy w szkole w optyce edukacyjnej

Abstract
W tekście zaprezentowano zarys problemu agresji i przemocy występujących we współczesnej szkole. Przedstawiono przegląd wybranych statystyk policyjnych ukazujących zachowania agresywne młodzieży o charakterze przestępczym. Dokonano przeglądu egzemplifikacji wybranych dokumentów określających działania profilaktyczne (Statut Szkoły, Szkolny Program Profilaktyki, Szkolny Program Wychowawczy), a także poddano analizie ich treści w celu sprawdzenia, czy dokumenty te zostały przygotowane zgodnie z przepisami ministerialnymi. Istotną kwestią poruszaną w tekście jest przegląd praktycznej profilaktyki prowadzonej w szkołach w województwie warmińsko-mazurskim. Autorki ukazują metody oraz strategie działań profilaktycznych prowadzonych przez placówki szkolne. W części końcowej tekstu opracowano implikacje dla praktyki edukacyjnej, które mogą okazać się pomocne w podejmowanych przez szkoły działaniach profilaktycznych.
Description
Keywords
Citation
M. Przybysz-Zaremba, A. Katkonienė (2014), Profilaktyka agresji i przemocy w szkole w optyce edukacyjnej, „Społeczeństwo i Rodzina” Nr 38, (1/2014), s. 48-62. ISSN 1734-6614
Belongs to collection