Współczesne strategie rozwoju szczecińskich dzienników regionalnych – samodzielnie czy w ramach koncernu?

Abstract
Szczeciński rynek prasowy jest wyjątkowy, ponieważ funkcjonują tu dwa duże dziennik regionalne z różnymi modelami właścicielskimi: „Głos Szczeciński” wydawany przez koncern „Media Regionalne” oraz „Kurier Szczeciński”, którego właścicielem wciąż jest spółka pracownicza. Autor porównuje dwie odmienne drogi, jakie przeszły tytuły, które dwadzieścia lat temu zostały na tych samych zasadach przekazane pracownikom. W podsumowaniu znajduje się mapa szans i zagrożeń obu modeli funkcjonowania redakcji – w koncernie oraz samodzielnie.

Szczecin press market is special because of two regional newspaper with different models of the ownership: “Głos Szczeciński” issued by the concern “Media Regionalne” and “Kurier Szczeciński” which owner is still workers’ company. The author compares two different ways that have been passed the titles which twenty years ago were transferred employee on the same principles. In recapitulation, there is a map of chance and risks of both models of editing, in the company and independently.
Description
Keywords
Citation
Flasiński, K. (2011). Współczesne strategie rozwoju szczecińskich dzienników regionalnych – samodzielnie czy w ramach koncernu?. W: M. Sokołowski (red.), Transformacja polskiego systemu medialnego (s. 156-172). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. ISBN: 978-83-761-1962-5.
Belongs to collection