Kwestia romska w polityce państw i w stosunkach międzynarodowych

Abstract
Z recenzji dr hab. Larysy Leszczenko (Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu): "Rozdziały recenzowanego tomu nawiązują tak do osiągnięć poszczególnych państw, jak również uwzględniają szeroki kontekst międzynarodowy w zakresie działań na rzecz Romów. Warto podkreślić, że recenzowany zbiór opracowań wyróżnia się wysokim poziomem merytorycznym, prezentuje aktualne dane i informacje. Przejrzystym i czytelnym jest uszeregowanie poszczególnych rozdziałów, prezentujących problematykę krajową lub międzynarodową".
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection