Zmiany w wydatkach jednostek samorządu regionalnego na tle światowego kryzysu

Abstract
W artykule zbadano czy w ślad za pogarszającą się sytuacją ekonomiczną kraju, która od strony finansów publicznych objawia się między innymi zmniejszonymi wpływami do budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ograniczeniu uległy również wydatki jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu regionalnym.
Description
DOI: 10.13140/2.1.4194.7200
Keywords
Citation