Oblicza koniunktury na Pomorzu Zachodnim

Abstract
Celem publikacji jest wielopłaszczyznowa analiza znaczenia badań koniunkturalnych na płaszczyźnie regionalnej. Praca składa się z dziewięciu rozdziałów, które prowadzą czytelnika przez tematykę cykli koniunkturalnych jako permanentnej cechy gospodarki rynkowej, badań koniunkturalnych i ich znaczenia dla gospodarki, a w kolejnych rozdziałach – prezentują wybrane refleksje na temat koniunktury w sektorze finansowym, w przemyśle, na rynku pracy, w handlu i turystyce, w sektorze TLS. Celem książki było zarówno przedstawienie metod i narzędzi badania koniunktury, jak i prezentacja opinii i refleksji nad kondycją gospodarki województwa zachodniopomorskiego. Opracowanie wieńczy Zachodniopomorski Zegar Koniunktury, nowatorskie narzędzie badawcze do praktycznego wykorzystania w biznesie. Zegar przewiduje z trzymiesięcznym wyprzedzeniem trendy gospodarcze w naszym regionie wskazując fazy cyklu koniunkturalnego. Materiał dostępny na: www.zegarbiznesu.pl Lewa strona tarczy Zegara to fazy recesji (spowolnienie i kryzys), natomiast prawa to rozwój gospodarki (ożywienie i rozkwit). Proces zmian w koniunkturze przebiega odwrotnie do ruchu wskazówek tradycyjnego zegara, czyli „obraca się w lewo”. Określenie obszaru, w którym znajduje się wskaźnik, pozwala na odczytanie nastrojów panujących w regionalnej gospodarce. Wyszukiwarka zamieszczona obok Zegara pozwala na prostą selekcję interesujących nas kryteriów oraz na odczytanie informacji przedstawionych na tarczy Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury.
Description
Keywords
Citation
A.Grzesiuk (red.), Oblicza koniunktury na Pomorzu Zachodnim, Wydawnictwo Profesjonalne Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2014
Belongs to collection