Wykluczenie finansowe gospodarstw domowych nowym paradygmatem aktywnej polityki społecznej

Abstract
Problem wykluczenia finansowego jest o tyle ważny, że niesie za sobą poważne skutki dla gospodarki, sektora bankowego, jak również samych konsumentów. Z jednej strony wykluczenie finansowe wiąże się ze skutkami finansowymi dla gospodarstw domowych, wpływając bezpośrednio lub pośrednio na sposób w jaki pozyskują i wykorzystują środki finansowe, co może mieć przełożenie na konsekwencje społeczne. Z drugiej strony, patrząc przez pryzmat sektora bankowego i gospodarki, wykluczenie finansowe ogranicza potencjał rozwoju rynku finansowego, negatywnie oddziałuje na poziom popytu konsumpcyjnego i wiąże się ze wzrostem skali obciążeń budżetowych w postaci rosnącego poziomu wypłaty zasiłków społecznych. Dlatego też celem artykułu jest przedstawienie kwestii wykluczenia finansowego jako nowej odsłony problemu dla aktywnej polityki społecznej i związanymi z tym konsekwencjami.
Description
Keywords
Citation
A. Durasiewicz, Wykluczenie finansowe gospodarstw domowych nowym paradygmatem aktywnej polityki społecznej – w: „Rola aktywnej polityki społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych” pod redakcją Katarzyny Głąbickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Radom 2014
Belongs to collection