Prawo jako narzędzie kontroli społecznej

Abstract
Rozdział prezentuje teoretyczna analizę relacji zachodzącej między prawem a kontrolą społeczną przedstawiając w jaki sposób prawo jako narzędzie kontroli społecznej określa nastawienia wobec prawa.

This chapter presents a theoretical analysis of the relationship between law and the social control which involves examining how a law as an instrument of social control determines attitudes toward law.
Description
Keywords
Citation
Burdzik, T. (2010). Prawo jako narzędzie kontroli społecznej. [w:] E. Moczuk i B. Sagan (Red.) III Forum Socjologów Prawa „Prawo i ład społeczny”, (ss. 63–72). Rzeszów: Mitel. doi: 10.6084/m9.figshare.1291032