Edukacja medialna w służbie katechezy

Abstract
Przedstawienie istoty I zadań edukacji medialnej jako przygotowania do krytycznego odbioru przekazów medialnych. Przypomnienie wychowawczej roli mediów. Ukazanie zbieżnych celów katechezy oraz edukacji medialnej jako działań edukacyjnych I formacyjnych. Zaakcentowanie postulatu poszerzania wiedzy w zakresie komunikacji społecznej, mass mediów, a szczególnie mediów ikonicznych. Przedstawienie edukacji medialnej jako nauki pomocniczej wobec katechetyki, jak i katechezy.
Description
Keywords
Citation
G. Łęcicki, Edukacja medialna w służbie katechezy, "Kultura – Media – Teologia" 2011 nr 4, s. 72-81.
Belongs to collection