Tworzenie wspólnot rodzin

Abstract
Wspólnotowy charakter Kościoła inspiruje oddolne i odgórne dążenia komuniotwórcze. Uwidaczniają się one w parafiach, a także w ruchach i wspólnotach małżeńsko-rodzinnych. Wspólnoty rodzin posiadają swoją specyfikę i zadania, które realizują w Kościele. Powstawanie wspólnot rodzin i ich rozwój dokonuje się w ścisłym związku z duszpasterstwem parafialnym, a także dzięki apostolstwu ruchów i wspólnot kościelnych.
Description
Keywords
Citation