Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok w świetle dokumentów strategicznych

Abstract
Description
Keywords
Citation
A. Klimczuk, Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok w świetle dokumentów strategicznych, [w:] K. Sztop-Rutkowska (red.), Seniorzy partycypują, Fundacja SocLab, Białystok 2014, s. 27-29.
Belongs to collection