Turystyka czynnikiem przemian ekonomicznych

Abstract
W dzisiejszych czasach turystyka stanowi jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi przemysłu. Za cel opracowania uznano podkreślenie roli turystyki w światowej gospodarce. Turystyka, jako forma konsumpcji, jest obecna we wszystkich strefach gospodarowania. Jak każdy rodzaj konsumpcji powoduje liczne konsekwencje w sferach gospodarowania, a więc w produkcji dóbr, usług, wymiany oraz konsumpcji. W niniejszym artykule uwydatniono przede wszystkim korzyści ekonomiczne płynące z rozwoju turystyki oraz zwrócono uwagę na negatywne skutki odpływu dochodów z turystyki.
Description
Keywords
Citation
Turystyka czynnikiem przemian ekonomicznych; Romuald Szopa, Marek Szczerbowski; W: Ekonomiczno-organizacyjne problemy działalności turystycznej w regionach; red nauk. Stefan Nowak; Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach; Katowice 2013. S. 27-42; ISBN 978-83-64036-24-8
Belongs to collection