Organizacja procesu tworzenia oferty turystycznej na wybranych przykładach

Abstract
Organizacja imprezy turystycznej jest procesem skomplikowanym wymagającym od organizatora nie tylko wiedzy i informacji ale co najważniejsze umiejętności odpowiedniego ich wykorzystania w procesie tworzenia profesjonalnej oferty turystycznej. Dzięki kolejno ułożonym etapom organizacji począwszy od przygotowania poprzez planowanie organizator zbiera informacje konieczne do zdefiniowaniu rodzaju imprezy (pobytowa, objazdowa itp.) odbiorców (singiel, rodzina, senior itp.) oraz warunków pobytowo - środowiskowych (hotel, pensjonat, apartament, pobyt nad morzem czy w górach itp.). Ponadto w procesie programowania dochodzi do opracowania programu imprezy, harmonogramu czasowego, planu trasy, oraz imprez towarzyszących a wszystko po to aby stworzyć atrakcyjną ofertę turystyczną. Jasność i czytelność oferty, zamieszczone informacje takie jak miejsce, termin czy sposób zakwaterowanie to tylko niektóre konieczne wiadomości jakie powinny opisywać organizowaną imprezę uwzględniając także w procesie organizacji wiek uczestników. Dodatkowo odpowiednia prezentacja produktu, usługi turystycznej w formie oferty katalogowej czy internetowej a wszystko po to aby poinformować klienta o organizowanej imprezie. Przekonać go do wzięcia udziału poprzez ładną i czytelną formę tekstu, oprawę graficzną, rzetelną i jasną informację oraz dobrze merytorycznie przygotowany program.
Description
Keywords
Citation
Organizacja procesu tworzenia oferty turystycznej na wybranych przykładach = Travel entertainment organization proces on selected examples; Piotr Halemba, Wojciech Wąsowicz, Stefan Nowak; W: Zarządzanie w wybranych obszarach sportu, turystyki i rekreacji; red. nauk. Piotr Halemba; Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach; Katowice 2011. S. 191-204; ISBN 978-83-60841-75-4
Belongs to collection