Rola marketingu sportowego w kreowaniu wizerunku sportowca poprzez media

Abstract
Mass-media to grupa, która dociera do najszerszej rzeszy społeczeństwa kibiców, wykorzystując różnorodne formy marketingu sportowego. Zaczynając od marketingu partnerskiego przez public relations, aż do sponsoringu można zauważyć ciągłe zmiany prowadzące do rozwoju i unowocześnienia tych form marketingu. Zdaniem grupy badawczej, na której zostały przeprowadzone badania – media manipulują opinią publiczną, choć społeczeństwo jest coraz bardziej odporne na takie działania. Wykorzystując swoją silną pozycję, media w odpowiedni sposób kreują w naszej świadomości obraz pewnego wydarzenia, bądź zjawiska sportowego. Ich działania są bardzo często związane z nagłaśnianiem lub przeciwnie - przemilczaniem pewnych wydarzeń. Powoduje to, że społeczeństwo ciągle słyszy na przykład o problemie astmy wśród biegaczek narciarskich, jednocześnie nie wiedząc, że polscy sportowcy jak na przykład Robert Korzeniowski również na nią chorowali. Dlatego można powiedzieć, że nasza wiedza i świadomość pewnych wydarzeń w dużej mierze zależy od tego, czy media je „rozdmuchają” w swoim przekazie, czy pominą. Przedstawiona praca ukazuje, jak wielką rolę w sporcie odgrywają media. To dzięki nim możemy na żywo śledzić wielkie wydarzenia sportowe, poznawać sylwetki sportowych bohaterów oraz w jakiś sposób odbierać emocje związane z zawodami. Puentując, bez mediów wielki światowy sport by nie istniał. Dlatego zarówno media, jak i ich narzędzia marketingowe są niezbędne do tworzenia sportu wyzwalającego emocje zwycięstwa i porażki oraz uczucia rywalizacji, a jednocześnie tworzenia wielkiej sportowej rodziny. S_owa kluczowe: Sport, media, marketing sportowy, sponsoring, public relations,
Description
Keywords
Citation
Rola marketingu sportowego w kreowaniu wizerunku sportowca poprzez media = The role of sports marketing in creating the image of a sportsperson by the media; Piotr Halemba, Bernadetta Berger, Agnieszka Ulfik; ; W: Zarządzanie w wybranych obszarach sportu, turystyki i rekreacji; red. nauk. Piotr Halemba; Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach; Katowice 2011. S. 115-139; ISBN 978-83-60841-75-4
Belongs to collection