Opowieści o wojennych kryjówkach żydowskich – mikrohistorie trudne do pamiętania

Abstract
Description
Citation
Cobel-Tokarska M. Opowieści o wojennych kryjówkach żydowskich – mikrohistorie trudne do pamiętania. W: Golachowska E., Zielińska A. (red.) 2014. Konstrukcje i destrukcje tożsamości, tom III, Narracja i pamięć. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Instytut Slawistyki PAN.
Belongs to collection