Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej

Abstract
Monografia przedstawia działania sprzyjające poprawie efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej oraz wskazuje uwarunkowania i bariery ich podejmowania. Publikacja składa się z pięciu rozdziałów, z których każdy stanowi pewną zamkniętą całość, jednak ściśle związaną z problematyką pracy. W opracowaniu wykorzystano ogólnodostępne dane GUS oraz informacje uzyskane z badań ankietowych, które przeprowadzono w 2006 r., we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection