Spowiedź młodych i współczesne problemy małżeńskie

Abstract
1. Wychowywać do głębokiej wiary a nie do norm moralnych. Życie moralne przebiega w schemacie: norma – wartość – autorytet. Norma ma sens tylko wtedy, gdy chroni jakąś wartość. Ta zaś zabezpieczona jest autorytetem. Tylko głęboka wiara zapewnia, że będzie to autorytet Boga i Kościoła (co oczywiście nie pomniejsza znaczenia refleksji opartej na rozumie). 2. Prawo stopniowości – sakrament pokuty zakłada drogę wiary. Bez niej znajdujemy się w sytuacji ignorancji subiektywnie niepokonalnej. Wiara nie jest wyłącznie informacją, lecz formacją. Ta zaś jest procesem. 3. W sakramencie pokuty łączą się ludzka słabość i Boże miłosierdzie. Bez odniesienia do perspektywy daru, suche wymogi moralne stają się niemożliwe do realizacji. Nie istnieje chrześcijaństwo bez Chrystusa. Moralność chrześcijańska jest moralnością objawioną. Objawienie chrześcijańskie nie jest zaś pobożnym dodatkiem do chrześcijańskiego etosu, lecz jego integralną częścią.
Description
Jarosław A. Sobkowiak, Spowiedź młodych i współczesne problemy małżeńskie
Keywords
Citation
Belongs to collection