Doskonalenie zarządzania w samorządach lokalnych

Abstract
Monografia stanowi próbę zainicjowania dyskusji o problemach i kierunkach doskonalenia zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego oraz wskazania obszarów wiedzy, które można i należy wykorzystać do poprawy jakości procesów decyzyjnych na poziomie lokalnym. Opracowanie zostało podzielone na dwie części. W pierwszej zaprezentowane zostały rezultaty prac badawczych prowadzonych przez nauczycieli akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Omawiane problemy dotyczą różnych aspektów zarządzania w lokalnych samorządach (koncepcji klastrów, polityki społecznej, zarządzania finansami, jakością, wiedzą) i wpisują się w ramy trzech dyscyplin: nauki o zarządzaniu, ekonomii i finansów. W tej części monografii przedstawione zostały również efekty analiz rozwoju społeczno-gospodarczego, które mogą, a nawet powinny stanowić dla władz samorządowych swego rodzaju inspirację do doskonalenia procesu zarządzania. Druga część opracowania ma zdecydowanie inną specyfikę – obejmuje raporty i komunikaty przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych oraz instytucji z nimi współpracujących.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection