Ciało jako ponowoczesny "projekt estetyczny"

Abstract
The article shows the ways in which the process of aesthetization of everyday life affects our perception of the human body in postmodern societies. The beauty of the body is no longer defined with reference to the objective aesthetic norms shared by all the members of the society, but it is rather defined individually. The body is shaped according to it, thus becoming an “aesthetic project”.

Pojęcia „estetyki” i „piękna” w odniesieniu do ciała ludzkiego zyskują dziś specyficzne rozumienie. O pięknie ciała nie stanowią już nadrzędnie obowiązujące reguły, ale indywidualne wyobrażenia każdego człowieka, konfrontowane z wzorcem cielesności obecnym w przekazach medialnych. Artykuł ten ukazuje, w jaki sposób proces estetyzacji życia codziennego, opisywany jako jedna z cech społeczeństw ponowoczesnych i kultury konsumpcji, przyczynia się do postrzegania ciała ludzkiego jako swego rodzaju „estetycznego projektu”, podporządkowanego obranemu przez jednostkę stylowi życia.
Description
Keywords
Citation
A. Maj, Ciało jako ponowoczesny "projekt estetyczny", Estetyka i Krytyka, Nr 28 (1/2013), ss. 83-92
Belongs to collection