Determinanty dzieła sztuki jako continuum obrazów

Abstract
Dzieło sztuki istni się obrazami. Determinantami dzieła jako obrazu są: 0. wizja; 1. nośnik obrazu, wytwór lub/i wybrany twór; 2. otoczenie nośnika, w którym jest on ulokowany; 3. funkcjonalny kontekst dzieła; 4. „przedmiot” obrazu, czyli to, co widziane, to, czego obraz jest obrazem; 5. świat „przedmiotu” obrazu; 6. „podmiot” obrazu, czyli „widz”, patrzący; 7. ideatyczne konteksty obrazu, w szczególności jego przedmiotu („świat idei”). Kategoria obrazu określa w istocie charakter dzieł sztuki, pierwotnie jednak określa sposób istnienia świata człowieka oraz samego człowieka. Stąd zna-czenie sztuki dla człowieka.

A work of art exists through images. The determinants of a work of art seen as an image are the following: vision; the carrier of the image, the object produced and/or the chosen artefact; the surroundings of the carrier, in which it is placed; the func-tional context of the work the “subject” of the image, i.e., what is seen, the thing portrayed in the image; the world of the “subject” of the image; the onlooker, the viewer of the image; the “ideatic” context of the image, and of its subject in particu-lar (“the world of ideas”). Essentially, the category of “image” determines the char-acter of a work of art. Yet on a more basic and original level, it determines the very way the human world exists, and human beings themselves. Thus art becomes significant for human beings.
Description
Keywords
Citation
J. Krupiński, Determinanty dzieła sztuki jako continuum obrazów, Estetyka i Krytyka, Nr 28 (1/2013), ss. 59-82
Belongs to collection