Człowiek starszy – aktywny podmiot polityki społecznej? Koncepcja upodmiotowienia a pluralizm rynkowy

Abstract
Postulat upodmiotowienia ludzi starszych często się pojawia w pracach polskich polityków społecznych, choć pole semantyczne stosowanego w tym ujęciu terminu "upodmiotowienie" nie zostało dotychczas precyzyjnie określone. W niniejszym opracowaniu przeanalizuję definicje i sposoby użycia tego pojęcia w tekstach z zakresu polityki społecznej wobec ludzi starszych (...). Celem refleksji jest nie tylko zrekonstruowanie przyjętych sposobów rozumienia tego pojęcia, ale także zrozumienie powiązań między koncepcją upodmiotowienia seniorów a polityką wielosektorowości w zakresie świadczonych im usług, w związku z którą termin ten zazwyczaj się pojawia.
Description
Keywords
Citation
Zalewska, J. (2011). Człowiek starszy – aktywny podmiot polityki społecznej? Koncepcja upodmiotowienia a pluralizm rynkowy, [w:] M. Racław (red.), Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.