Między wstydem a towarzyskością. Modele uczestnictwa społecznego osób starszych

Abstract
Mimo przemian modelu rodziny i więzi społecznych w rodzinie, jest ona nadal jednym z kluczowych wymiarów życia osób starszych w Polsce. Niemniej jednak - obok tradycyjnie pozytywnie wartościowanego sposobu spędzania starości „przy rodzinie” - wyłaniają się także inne modele uczestnictwa społecznego ludzi starszych, oparte między innymi na aktywności w sferze publicznej czy towarzyskości w gronie rówieśniczym. Bardziej aktywne sposoby spędzania starości, które wiążą się z uczestnictwem w życiu społeczności lokalnych, są propagowane we współczesnej polityce wobec ludzi starych.
Description
Keywords
Citation
Sobiesiak, P. i J. Zalewska (2011). Między wstydem a towarzyskością. Modele uczestnictwa społecznego osób starszych, [w:] M. Racław (red.), Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.