Obligacje katastroficzne jako finansowy instrument zarządzania ryzykiem - perspektywy wykorzystania w sektorze rolnym

Abstract
Zarządzanie ryzykiem w sektorze rolnym jest bardzo istotne z uwagi na zależność wyników produkcji od wielu czynników przyrodniczych. Szczególnie trudne i ważne jest zarządzanie ryzykiem katastroficznym, związanym ze zdarzeniami klęskowymi o charakterze pogodowo-klimatycznym, geologicznym, chorobowym. Oceniono możliwości wykorzystania obligacji katastroficznych jako instrumentu zarządzania ryzykiem. Przedstawiono mechanizm ich działania oraz rolę polityki rolnej w zarządzaniu ryzykiem. Sformułowano tezę, że obligacje katastroficzne, jako rynkowe instrumenty finansowe umożliwiają silniejsze zaangażowanie rolników w procesy zarządzania ryzykiem, przy zmniejszonej skali interwencjonizmu finansowego państwa.
Description
Keywords
Citation
Soliwoda M.: Obligacje katastroficzne jako finansowy instrument zarządzania ryzykiem - perspektywy wykorzystania w sektorze rolnym. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2014, nr 3, s. 65-83.
Belongs to collection