Polskie gospodarstwa rolne w latach 1933 i 2010 na tle europejskich, w świetle danych rachunkowości rolnej i FADN

Abstract
Dla roku 1933 i 2010 porównano wyniki produkcyjno-ekonomiczne polskich gospodarstw rolnych z gospodarstwami wybranych państw europejskich. Dane pochodziły ze zbioru gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną w roku gospodarczym 1933/34 i bazy Polskiego FADN z 2010 r.
Description
Keywords
Citation
Jasińska E.: Polskie gospodarstwa rolne w latach 1933 i 2010 na tle europejskich, w świetle danych rachunkowości rolnej i FADN. „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2014, nr 4, s. 144-170.
Belongs to collection