Nowe metody badań konsumenckich

Abstract
Cel artykułu: wskazanie ograniczeń tradycyjnych metod badań marketingowych oraz prezentacja sposobów zaradczych: modyfikacji dotychczasowych metod oraz wykorzystania nowych metod badania konsumentów. 2. Rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej/podejścia badawczego: analiza literatury przedmiotu. 3. Główne wyniki badań/analiz: wskazanie przyczyn braku skuteczności tradycyjnych badań marketingowych. Prezentacja nowych metod badań konsumentów. 4. Implikacje praktyczne: wskazanie metod badawczych, które trafniej niż dotychczasowe umożliwiają antycypowanie zachowań nabywczych konsumentów. 5. Implikacje społeczne: możliwość lepszego zaspokojenia potrzeb klientów i związana z tym zwiększona skuteczność marketingowa.
Description
Keywords
Citation
M. Boguszewicz-Kreft, J. Kreft, Nowe metody badań konsumenckich, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” nr 10/2011, s. 69-78.
Belongs to collection