Niehumanitarne traktowanie zwierząt podczas przemytu

Abstract
W niniejszym artykule przedstawiono główne założenia Światowej Deklaracji Praw Zwierząt. Podano przykłady niehumanitarnego i okrutnego traktowania zwierząt podczas odłowu ze środowiska naturalnego, przemytu oraz nielegalnego handlu. Omówiono niepokojące zjawisko wykorzystywania zwierząt do przemytu np. narkotyków. Podano najczęściej wykorzystywane do przemytu zwierząt środki transportu.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection