Readaptacja społeczno-zawodowa więźniów. Narzędzia do diagnozowania potencjału readaptacyjnego i kapitału wspierającego

Abstract
Książka powstała w ramach projektu badawczo-rozwojowego innowacyjnego. Zawiera trafne metody, o zadowalających wartościach psychometrycznych, do badania potencjału readaptacyjnego więźniów oraz kapitału wspierającego. W publikacji opisano oraz udostępniono kwestionariusze do badań następujących metod: Kwestionariusz czynników Wzmacniających Poczucie Własnej Skuteczności Więźnia; Kwestionariusz Potencjału Psychospołecznego Więźnia; Kwestionariusz Zasobów Probanta; Kwestionariusz Monitorowania Sukcesów Społeczno-Zawodowych Probanta; Kwestionariusz Potrzeb Zawodowych Managera Readaptacji; Kwestionariusz Czynników Wzmacniających Poczucie Skuteczności Zawodowej Managera Readaptacji Więźniów; Narzędzie informacyjno-komunikacyjne umożliwiające screening umiejętności korzystania z nowych technologii w procesie wspierania readaptacji więźniów; Metoda przesiewowa do oceny poziomu wiedzy na temat instytucjonalnego kapitału wspierającego readaptację więźniów.
Description
Keywords
Citation
Niewiadomska, I.; Chwaszcz, J.; Augustynowicz, W.; Bartczuk, R. (2014). Readaptacja społeczno-zawodowa więźniów. Narzędzia do diagnozowania potencjału readaptacyjnego i kapitału wspierającego. Lublin: Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenie Natanaelum.
Belongs to collection