Górnictwo odkrywkowe w liczbach. Cz.1. Złoża kopalin okruchowych