Zastosowanie metod geofizycznych do identyfikacji skał trudno urabialnych w kopalniach odkrywkowych

Abstract
W artykule przedstawiono zarys problemów eksploatacyjnych wynikających z zalegania w złożach utworów trudno urabialnych. Omówiono wykorzystanie metod geofizycznych do wykrywania i rozpoznawania tego typu skał. Zaprezentowano na konkretnych przykładach możliwość zastosowania w kopalniach odkrywkowych różnych grup metod. Dokonano oceny skuteczności i efektywności działania poszczególnych metod geofizycznych w warunkach kopalnianych.
Description
Keywords
Citation
Kozioł W., Barański K., Borcz A., Machniak Ł., Zastosowanie metod geofizycznych do identyfikacji skał trudno urabialnych w kopalniach odkrywkowych, Górnictwo Odkrywkowe, 2013, LIV.1:13-22. ISSN 0043-2075
Belongs to collection