Raport Desk Research: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem

Abstract
A. Klimczuk, Raport Desk Research: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem (Desk Research Report: Practices of Supporting Teachers Threatened by Unemployment), Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania, Białystok 2014, 235s.
Description
Keywords
Citation
A. Klimczuk, Raport Desk Research: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem (Desk Research Report: Practices of Supporting Teachers Threatened by Unemployment), Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania, Białystok 2014, 235s.
Belongs to collection