Profilaktyczny potencjał filozofii

Abstract
Program profilaktyczny to nieodłączny element szkolnego procesu kształcenia i wychowania. Nauczyciele, dążąc do zwiększenia skuteczności oddziaływań profilaktycznych, nie tylko wykorzystują tradycyjne metody, lecz także poszukują środków nowej generacji. Jedną z nauk wspierających działania profilaktyczne może być filozofia. Wiedza filozoficzna daje pogłębione rozumienie człowieka. Wyróżniony tu realizm filozoficzny informuje, iż jednym z dóbr człowieka jest jego intelekt i wola. Zagrożeniem dla intelektu jest brak wiedzy i mądrości. Zagrożeniem dla woli jest zaś jej słabość. Brak wiedzy i mądrości oraz słabość woli to przyczyna problemowych zachowań dzieci i młodzieży. Pierwszorzędowym działaniem profilaktycznym powinna być zatem eliminacja lub przynajmniej redukcja owego zagrożenia. Celem działań profilaktycznych jest bowiem zapobieganie złu, zanim ono zaszkodzi wychowankowi.
Description
Keywords
Citation
w: Profilaktyka, diagnoza i terapia w teorii i praktyce edukacyjnej, red. U. Szuścik, J. Skibska, E. Kochanowska
Belongs to collection