Wspomaganie rozwoju małego dziecka szansą na dobry start - konteksty wyzwań - komunikat z badań

Abstract
Tekst wyjaśnia kwestie terminologiczne dotyczące wczesnej interwencji oraz wczesnego wspomagania. Wymienia cele wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju. Omawia zasady wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego i charakteryzuje zasoby osobiste, które odgrywają szczególne znaczenie w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych. Przedstawia wyniki badań dotyczących zmian obserwowanych w ciągu 4 lat od wejścia w życie rozporządzenia o wczesnym wspomaganiu.

The following text explains terminological issues referring to early intervention and support. It points out the purposes of early intervention and support of development. It also discusses the principles of the early support of the disabled child's development and characterizes some of the personal resources that perform an important role in the functioning of disabled people. Furthermore, the article presents the results of researches on how within four years 7 time, i.e. since the entry into force of the regulations on early support, the demand for this particular kind of support of a small child and his or her family has changed.
Description
Keywords
Citation
Joanna Skibska: Wspomaganie rozwoju małego dziecka szansą na dobry start - konteksty wyzwań - komunikat z badań. [w:] G. Gunia, D. Baraniewicz, red., Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T. 3.1., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2014, s. 194-205.
Belongs to collection