’Majsterkowanie dla każdego’- czy każdy może być przedsiębiorcą w Polsce? -analiza przypadków. W poszukiwaniu strategii przedsiębiorczych

Abstract
Artykuł stanowi analizę przypadku pięciu przedsiębiorców i postuluje sugestię, jakoby podejmowali oni strategie przedsiębiorcze przypominające „majsterkowanie”. W pierwszej części zarysowane są uwarunkowania społeczne i gospodarcze, które w znacznym stopniu kształtują takie zachowania. W drugiej, przedstawiono koncepcję „majsterkowicza” oraz przykłady mogące zobrazować takie postawy rynkowe.
Description
Keywords
Citation
Starnawska M., Popowska M. (2009) ’Majsterkowanie dla każdego’- czy każdy może być przedsiębiorcą w Polsce? -analiza przypadków. W poszukiwaniu strategii przedsiębiorczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 540, Ekonomiczne Problemy Usług nr 34, 403-409
Belongs to collection