Zróżnicowanie kapitału ludzkiego w regionach Polski

Abstract
Kapitał ludzki jest jednym z ważniejszych czynników wyjaśniających współczesne procesy rozwoju gospodarek narodowych a także regionów. Jego zróżnicowane zasoby i jakość w istotny sposób determinują osiągnięty poziom rozwoju oraz możliwości wzrostu i gospodarczego. Stąd też, w artykule zdecydowano się poddać analizie poziom oraz przemiany w kapitale ludzkim województw w Polsce w latach 2000–2013. W tym celu wykorzystano syntetyczny wskaźnik rozwoju, oparty na metryce Mahalanobisa. Uzyskane wyniki wskazują na silne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w regionach kraju oraz jego dynamiczne przemiany w badanym okresie. Dodatkowo, analizie poddano potencjalne czynniki determinujące powyższe zmiany.
Description
Nazarczuk J. M., Cicha-Nazarczuk M. (2014) Zróżnicowanie kapitału ludzkiego w regionach Polski, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 840/114, s. 189-200.
Keywords
Citation
Nazarczuk J. M., Cicha-Nazarczuk M. (2014) Zróżnicowanie kapitału ludzkiego w regionach Polski, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 840/114, s. 189-200.
Belongs to collection