Dyskurs filozofii postmodernistycznej

Abstract
Przedmiotem rozprawy jest dyskurs filozofii postmodernistycznej. Praca wiąże się z transformacją europejskiego myślenia. Autor próbuje opisać tradycję intelektualną w filozofii i pokazać kryzys myślenia łączonego z uniwersalizmem, hierarchicznością i generalizacją. Praca składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy rozdział koncentruje się na postmodernizmie w sztuce, społeczeństwie, filozofii. Rozdział drugi traktuje o metodzie w filozofii i prezentuje pytania o nowe ścieżki w refleksji filozoficznej. Rozdział trzeci koncentruje się na stylu filozofii nomadycznej. Propozycją kolejnego rozdziału jest koncepcja historii i rozumu w postmodernizmie. Rozdział piąty związany jest z językiem, odnosi się do braku referencyjności języka, autor koncentruje się na koncepcie filozofii jako literaturze. Końcowa część dotyczy antropologii. Koncentruje się na problemie sprzeciwu wobec silnego podmiotu, silnej tożsamości. Autor próbuje pokazać w swej pracy możliwości interpretacyjne, które rozwijane są przez dyskurs filozofii postmodernistycznej.
Description
Keywords
Citation
Dariusz Kulas, Dyskurs filozofii postmodernistycznej, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Śląska Biblioteka Cyfrowa, Katowice 2006, www. sbc.org.pl,