Przygotowanie konkurencyjności jednostek organizacyjnych funkcjonujących w polskim agrobiznesie do warunków Unii Europejskiej

Abstract
Przedstawiony artykuł nakreśla problematykę możliwości w zakresie przygotowywania właściwej konkurencyjności dla jednostek organizacyjnych funkcjonujących w polskim agrobiznesie do warunków istniejących w Unii Europejskiej. Polskie przedsiębiorstwa już od początku wczesnych lat dziewięćdziesiątych rozpoczęły trudną drogę przystosowania, przekształceń strukturalnych i organizacyjnych umożliwiających im konkurencję na wewnętrznym rynku krajowym, jak i w przyszłym unijnym. W tym celu zostały wyasygnowane przez Unię Europejską i rząd polski specjalne środki finansowe, które miały za zadanie realizację powyższych zamierzeń. Niestety środki przeznaczane na ten cel były zbyt małe, niemniej jednak umożliwiły wsparcie tychże działań podejmowanych przez nasz kraj.

The article discusses the possibilities of enhancing the competitiveness of the organizational units in Polish agribusiness in the context of their adaptation for the requirements of the European Union. Since early 1990s, Polish companies have been faced with the difficulties of adaptations as well as structural and organizational transformations, which are to enhance their competitiveness, first on the Polish market, and then within the European Union. In order to accomplish these goals, special funds have been assigned by the European Union and the Polish government. These funds were insufficient, nonetheless they allowed our country to instigate action in this area.
Description
Please visit: http://krzysztoffirlej.pl/; krzysztof.firlej@uek.krakow.pl
Keywords
Citation
K.Firlej, Przygotowanie konkurencyjności jednostek organizacyjnych funkcjonujących w polskim agrobiznesie do warunków Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003
Belongs to collection