Wpływ koniunktury gospodarczej na wyniki ekonomiczne spółek z indeksu WIG spożywczy

Abstract
Dokonano analizy wpływu koniunktury gospodarczej na wyniki ekonomiczne spółek z indeksu WIG Spożywczy. Porównano je z dynamiką zmian w poziomie PKB w Polsce i Unii Europejskiej, indeksem cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI, sprzedażą detaliczną towarów ogółem w handlu wewnętrznym, saldem obrotów towarowych w handlu zagranicznym, eksportem, wskaźnikiem terms of trade, cenami towarów i usług konsumpcyjnych i produkcją sprzedaną przemysłu ogółem.

The article presents the analysis of the economic situation influence on performance of companies included in the WIG Food Industry Index (WIG FII). The selection of the WIG FII companies is deliberate because the capital market participants seek to reduce the influence of economic situation on their functioning. Results show confirm the interaction between the food industry financial results and the visible trade balance, changes in terms of trade index and the Consumer Price Index (CPI) during the period under consideration. There was a significant inverse relationship between the WIG FII company financial results and the industry total sales. However, there was no dependency between the changes in all companies’ financial results, Poland’s GDP and the EU-27 GDP, total domestic retail sales, exports, and the prices of consumer goods and services.
Description
Please visit: http://krzysztoffirlej.pl/; krzysztof.firlej@uek.krakow.pl
Keywords
Citation
K. Firlej, Wpływ koniunktury gospodarczej na wyniki ekonomiczne spółek z indeksu WIG spożywczy, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T.XIV, z.1, Warszawa, Poznań, Białystok 2012.
Belongs to collection