Wpływ informacji generowanych przez otoczenie w kształtowaniu wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej

Abstract
W artykule autor porusza problematykę funkcjonowania organizacji jednoczących kraje europejskie w zakresie wspólnie prowadzonej polityki gospodarczej. Unia Europejska traktuje sprawy rolnictwa i wyżywienia jako priorytetowe. Bezpieczeństwo żywnościowe oraz ogólne funkcjonowanie rolnictwa obejmowały kwestie zróżnicowania systemów interwencjonizmu rolnego w poszczególnych krajach, co z reguły implikowało dysproporcje w poziomie cen żywności. Spowodowało to konieczność poprawy rolnictwa, a przede wszystkim słabej produktywności ziemi, pracy i kapitału. Nowe organizacje miały zapewnić samowystarczalność Wspólnoty w zakresie produkcji podstawowych produktów rolnych. Odbywało się to przy wykorzystaniu informacji płynących z otoczenia. Czynniki polityczne i ekonomiczne miały decydujący wpływ na rozwój organizacji zajmujących się polityką rolną krajów europejskich na przestrzeni ponad pięćdziesięciu lat. W artykule nakreślono wpływ warunków otoczenia jako implikującego i determinującego funkcjonowanie organizacji europejskich zajmujących się prowadzeniem Wspólnej Polityki Rolnej krajów członkowskich.
Description
Please visit: http://krzysztoffirlej.pl/; krzysztof.firlej@uek.krakow.pl
Keywords
Citation
K.Firlej, Wpływ informacji generowanych przez otoczenie w kształtowaniu wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, [w:] Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej (red.) M.Adamowicz, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005, s.378-384
Belongs to collection