The Determinants of Food Industry Development in Malopolska Region

Abstract
Abstract: The article presents problems concerning the determinants of food industry functioning in the region of Malopolska. Food industry has got a large share in the general production of the region and it is facing many problems and threats emerging from regional integration process and world economy globalization. The leading companies of Malopolska region have got to determine the external factors from the economic and sector environment and the internal factors influencing the company functioning. This paper presents the results of own study conducted in 289 companies from Malopolska region, divided into chosen branches of food industry. The factography of these companies has been presented in order to evaluate the companies according to their economy and organization.

Prezentowany artykuł przedstawia problematykę uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego w województwie małopolskim. Przemysł rolno – spożywczy ma znaczący udział w ogólnej produkcji w województwie i boryka się z wieloma problemami i zagrożeniami wynikającymi z procesów integracji regionalnej oraz globalizacji gospodarki światowej. Firmy, które są wiodące na obszarze województwa małopolskiego muszą uwzględniać czynniki oddziałujące z zewnętrznego otoczenia gospodarczego i sektorowego, jak również czynniki wewnętrzne oddziałujące na przedsiębiorstwo. Artykuł został napisany na podstawie badań własnych, które zostały przeprowadzone w 289 firmach zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego z podziałem na wybrane branże przemysłu rolno – spożywczego. Wyszczególniono w nim faktografię aktualnego stanu przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego, która umożliwiła ocenę badanych przedsiębiorstw pod względem ekonomiczno – organizacyjnym.
Description
Please visit: http://krzysztoffirlej.pl/;
Keywords
Citation
K.Firlej, THE DETERMINANTS OF FOOD INDUSTRY DEVELOPMENT IN MALOPOLSKA REGION, Univerzita Hradec Kralove, 2010
Belongs to collection