Zarządzanie wiedzą klientów w przedsiębiorstwie w opinii menedżerów i pracowników

Abstract
Pośród menedżerów i pracowników wzrasta świadomość wagi wiedzy pochodzącej od klientów oraz wykorzystywania narzędzi informatycznych dla rozwoju przedsiębiorstw. Poniższy artykuł prezentuje rezultaty badań ankietowych przeprowadzonych na kadrze zarządzającej, jak i pracownikach dotyczących ich opinii na temat stosowania zarządzania wiedzą klientów (CKM).
Description
Keywords
Citation
Komańda, M., Sowa, M. (2014). Zarządzanie wiedzą klientów w przedsiębiorstwie w opinii menedżerów i pracowników. Studia Ekonomiczne, 202, 78-89.
Belongs to collection