Wielokulturowość a jedność orędzia chrześcijańskiego