Formatowanie Ukrainy. Antologia publikacji portalu „Geopolityka.org”, t. 1. W cieniu Euromajdanu (21 XI 2013 – 27 VI 2014)

Abstract
Prezentowany zbiór Formatowanie Ukrainy. Antologia publikacji portalu „Geopolityka.org” (tom I) obejmuje okres między 21 listopada 2013 roku (początek protestów na kijowskim Majdanie Niepodległości) a 27 czerwca 2014 roku (podpisaniem przez Ukrainę części ekonomicznej układu stowarzyszeniowego z Unią Europejską). Całość zamieszczonych w nim tekstów podzielono na cztery podstawowe grupy tematyczne: 1. Rewolucja Godności? – głównie są tu zamieszczone materiały odnoszące się do rewolucji ukraińskiej, która zakończyła się „przewrotem państwowym” w lutym 2014 roku; 2. Implementacja postrewolucyjna – ukazuje kryzys polityczny, który do-tknął Ukrainę po przejściu władzy przez „rewolucjonistów”, secesję Krymu i wybuch Ruskiej Wiosny. Całość dopełnia w tym przypadku obserwacja procesu wyborczego oraz dylematy prezydenta Petra Poroszenki; 3. Pozycjonowanie geopolityczne – skupia się przede wszystkim na zaprezentowaniu „wielkiej gry na eurazjatyckiej szachownicy”, jako toczyła się pomiędzy poszczególnymi wielkimi ośrodkami siły (FR, UE, USA i ChRL) w kontekście kryzysu ukraińskiego (2013-1014); 4. Stosunki polsko-ukraińskie – tu punktem odniesienia jest polskie postrzeganie rewolucyjnych wydarzeń, których interpretacja niejednokrotnie umykała mediom „głównego nurtu”, które kierowały głównie romantyzmem politycznym. Antologię dopełnia aneks, zawierający swego rodzaju autorską kronikę informacyjną EuroMajdanu oraz indeks autorski. Wewnątrz poszczególnych działów zastosowano z kolei konstrukcję chronologiczną, aby czy-telnik mógł się zorientować, jakie wątki – w określonym przedziale czasowym – gościły na łamach e-dziennika „Geopolityka.org”.
Description
Keywords
Citation
Domagala M., Potocki R. (red. nauk.), Formatowanie Ukrainy. Antologia publikacji portalu „Geopolityka.org”, t. 1. W cieniu Euromajdanu (21 XI 2013 – 27 VI 2014), Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, Warszawa 2015.
Belongs to collection