Sylwetka wolontariuszy oraz ich rola w organizacji imprez sportowych w Polsce

Abstract
Wraz z organizacją kolejnych wielkich imprez sportowych w Polsce wolontariat sportowy staje się w naszym kraju coraz bardziej popularny. Celem tej pracy jest określenie profilu polskich wolontariuszy sportowych oraz ukazanie roli, jaką odgrywają oni w organizacji imprez sportowych. Na podstawie ankiet wśród polskich wolontariuszy oraz dostępnych wyników badań wolontariuszy z krajów rozwiniętych wnioskuje się, iż choć motywacje i oczekiwania polskiego i zachodniego wolontariusza są różne, to podobne rzeczywiste korzyści z wolontariatu dla obu grup sprawiają, iż zainteresowanie bezpłatną pracą przy wydarzeniach sportowych nie wygasa. Jednocześnie szacunki wartości pracy wolontariuszy potwierdzają korzyści płynące z tej formy współpracy nie tylko dla samych wolontariuszy, ale także dla organizacji sportowej.
Description
Sport volunteers in Poland – their profile and role in sports event organization. As the number of important sport events hosted in Poland increases, sports volunteering tends to gain popularity in our country. The objective of this paper is to define a profile of Polish volunteers and to evaluate their role in organization of mass sports events. The survey of Polish volunteers compared with results of corresponding research in developed countries concludes that despite different characteristics and motives of Polish and Western volunteers, the real advantages linked to the volunteering keep the interest in unpaid work alive. Moreover, the rough estimation of the value of volunteers’ work prove sports volunteering beneficial not only for the volunteers, but also for the organizations involved. keywords: sports volunteering, Poland, sports event organization
Keywords
Citation
Matała M., Nessel K. (2014), Sylwetka wolontariuszy oraz ich rola w organizacji imprez sportowych w Polsce, [w:] Nessel K., Wszendybył-Skulska E., Organizacja i marketing imprez sportowych : młodzi o sporcie 2014, Katedra Zarządzania w Turystyce UJ, s. 33-44.