Konfrontative Textlinguistik am Beispiel deutscher und polnischer Vereinssatzungen

Abstract
Celem artykułu jest dyskusja nad niektórymi aspektami porównania statutu jako rodzaju tekstu w języku polskim i niemieckim. Omówione zostaną podstawowe pojęcia lingwistyki tekstu i opracowane zadania konfrontatywnej lingwistyki tekstu, które tworzą podstawę do analizy polskich i niemieckich statutów. Badana jest funkcja statutów w kontekście ich użycia jak i ich struktura oraz środki językowe, które zostały zastosowane do wyrażenia normatywności w statutach.
Description
Keywords
Citation
Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen. Bonn 2007, s. 185-205.
Belongs to collection