Ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę 1945-1989. Wybór dokumentów