Wyznaczanie, monitoring i ewaluacja inteligentnych specjalizacji

Abstract
Publikacja prezentuje wyniki badań uzyskane w ramach projektu, którego celem było dokonanie przeglądu metod identyfikacji i koncepcji wspierania inteligentnych specjalizacji na poziomie kraju i regionów oraz wypracowanie rekomendacji dla procesu ich monitorowania i ewaluacji.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection