Etyka public relations - zapisy kodeksowe a praktyka działań branży PR

Abstract
Artykuł podejmuje tematykę rozbieżności pomiędzy zapisami kodeksów etyki zawodowej public relations (PR) o działaniami obserwowanymi na rynku. Zdaniem autorki opracowania brak możliwości skutecznej egzekucji zapisów kodeksów etycznych wynika ze słabości branży public relations w Polsce. Stąd też praca nad wartościami etycznymi w PR powinna być realizowana w oparciu o strategię wypracowaną przez stowarzyszenia branży public relations.
Description
Źródło: http://sm.id.uw.edu.pl/Numery/2015_2_61/pelny.pdf
Keywords
Citation
Belongs to collection