Kompetencje materialne pilota wycieczek

Abstract
Celem niniejszego artykułu było wskazanie ważności kompetencji materialnych pilota wycieczek w  opinii touroperatorów, pilotów z  doświadczeniem zawodowym i uczestników wycieczek. Do realizacji celu przeprowadzono badania ankietowe oparte o  autorski kwestionariusz ankiety wśród 431 osób: pilotów wycieczek, organizatorów turystyki i uczestników wyjazdów turystycznych. Badania wykazały, iż kompetencje materialne pilota najbardziej istotne są w  opinii pilotów wycieczek (6,93). Nieco mniejszą wartość do nich przywiązują uczestnicy (6,38) i organizatorzy wyjazdów turystycznych (6,24). Częściowo potwierdziło się założenie, iż pracownicy branży przywiązują do nich najwyższą wagę: piloci najwyżej oceniają kompetencje materialne, ale organizatorzy przywiązują do nich nieco mniejszą wagę. Wyniki badań mogą być stosowane do opisów stanowiska pracy pilota oraz szkoleniach zawodowych.

The article aims to indicate the importance of material competences of a  tour guide according to tour operators, experienced tour guides and guided tours’ participants. In order to realize this purpose the opinion poll examination based on the author’s own questionnaire has been conducted among 431 respondents: tour organizers, tour guides and guided tours’ participants. The research proved that material competences of a  tour guide are of most significance according to tour guides (6,93). Guided tours’ participants (6,38) and tour organizers (6,24) attach slightly less importance to such competences. Therefore the assumption according to which tourism sector employees assess the greatest importance to material competences of a tour guide has been partially confirmed: tour guides assess the highest importance to material competences but tour organizers attach slightly less importance to them. The research results may be applied to describe a  tour guide’s job and in professional trainings. Key words: material competences, a tour guide
Description
http://www.wswfit.com.pl/site-media/download/wydawnictwa/RocznikiNaukowe2013.pdf
Keywords
Citation
Kozłowska D., Ryszkowski W., Kompetencje materialne pilota wycieczek [w:] (red.) K.J. Sobolewski, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku Nr 9. Dział Wydawnictw i Publikacji WSWFiT w Białymstoku, Białystok 2013, s. 5-11.
Belongs to collection