Model kompetencji profesjonalno – zawodowych pilota wycieczek

Abstract
Description
http://www.wswfit.com.pl/site-media/download/wydawnictwa/rocznik2008.pdf
Citation
Kozłowska D., Model kompetencji profesjonalno – zawodowych pilota wycieczek [w:] (red.) K.J. Sobolewski, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku Nr 4. Dział Wydawnictw i Publikacji WSWFiT w Białymstoku, Białystok 2008, s. 99-105.
Belongs to collection