Przemoc instytucjonalna w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej

Abstract
Przemoc jest najbardziej dotkliwa, gdy spotyka nas ze strony tych, którzy powinni świadczyć pomoc. Nie ma istoty bardziej bezbronnej, ofiary w pełniejszym sensie tego słowa, niż człowiek, który spotyka się z krzywdą ze strony swoich opiekunów i nie ma możliwości ich wyboru ani zmiany. Autor niniejszej pracy jest pracownikiem socjalnym zatrudnionym w jednym z ośrodków pomocy społecznej, więc od wewnątrz zna specyfikę funkcjonowania tych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Dlatego też niniejsza praca skupia się głównie na przemocy instytucjonalnej w ośrodkach pomocy społecznej, ale poruszona zostaje również kwestia przemocy w innych instytucjach, np. domach pomocy społecznej jako „instytucjach totalnych".
Description
Keywords
Citation
Sobkowiak M., Przemoc instytucjonalna w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, Szczecin 2012.
Belongs to collection