Modele systemów zarządzania – model Levitt’a i Wattermana w ujęciu holistycznym

Abstract
Leavitt postrzega organizację jako system interakcji pomiędzy zmiennymi odnoszącymi się do struktury, ludzi, techniki i zadań. Każda zmiana jednej zmiennej powoduje zmiany w innych obszarach organizacji, a przykładem tego może być zmiana sposobu definiowania, rozwiązywania czy wykonywania zadań poprzez wdrażanie nowych narzędzi, nowej struktury, czy modyfikowanie postaw personelu. Należy jednak pamiętać, że próbując obszar zadań powodujemy także zmiany w innych elementach, które mogą okazać się niepożądane, często kosztowne i pociągają nieprzewidziane komplikacje. Można zauważyć, że model Levitt’a oddziaływał na wiele pokoleń menedżerów. W 1980 roku w wielu z nich narastało znużenie nierozwiązywalnymi pozornie problemami i latami frustracji wywołanej zmianami strategii i struktury. Z tego względu menedżerowie byli gotowi do przyjęcia nowego punktu widzenia, który został opracowany przez firmę McKinseya i opatrzony jej znakiem, co dodatkowo wzmocniło jego znaczenie. Zaproponowana aliteracja wspomogła jego zapamiętanie i rozpowszechnienie.
Description
Please visit: www.krzysztoffirlej.pl
Keywords
Citation
K. Firlej, Modele systemów zarządzania – model Levitt’a i Wattermana w ujęciu holistycznym, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007
Belongs to collection